MARTINSKÝ STROM ROKA 2020

MARTINSKÉ TERASY


Informácie pre ľudí, ktorí podporujú, aby zeleň, voda, biotopy európskeho významu, vzácna orná pôda v meste Martin zostala zachovaná.

PODPÍŠTE PETÍCIU

Kontakt martinsketerasy@gmail.com
Informácie a diskusia na Facebooku .

Powered by w3.css